Hizmetler

*Ulaştırma ve Altyapı Projeleri

-Yollar, Karayolları ve Otoyollar

- Köprü ve Tüneller

- Demiryolları ve Hızlı Tren Hatları

- Metro İnşaatı

- Havaalanları, Pist ve Apron Yapım İşleri

- Baraj Yapım İşleri

 

*Elektrik, Enerji ve Haberleşme Tesisleri

- Enerji Nakil Hatları

- Şehiriçi Elektrik Şebekesi ve Tesisleri

- K.Ö.K İnşaası Elektrik Donanımı ve
(AG+YG) Elektrifikasyon Hizmetleri

- Global Şehir İçi Telefon Şebekeleri

 

 

*Bina, Konut ve Tesis Projeleri

- Toplu Konut Projeleri

- Cezaevi Yapım İşleri

- Okul ve Hastane Binaları

- Residence Yapım İşleri

- Bina Altyapı ve Üstyapı İşleri

- Yap-Sat Konut Yapım İşleri

- A.V.M Yapım ve İşletim İşleri

* Üretim İşleri

- Plentmiks Temel Yapım İşleri

- Konkase Malzeme Üretim İşleri

- B.S.K Üretim ve Serim İşleri

- Beton Üretim ve Uygulama İşleri